AMGmodel เปิด class RUNWAY Project สอนเดินแบบและบุคลิกภาพกับมืออาชีพ

AMGmodel และ HighLight Magazine เปิด class สอนเดินแบบแล … More AMGmodel เปิด class RUNWAY Project สอนเดินแบบและบุคลิกภาพกับมืออาชีพ

[Runway Project] พร้อมรึยัง? กับการเป็นนาง/นายแบบ Week2

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของการจัดอบรมการเรียนเดินแบบ เพื่อเ … More [Runway Project] พร้อมรึยัง? กับการเป็นนาง/นายแบบ Week2

AMGmodel และ HighLightMag.Net เปิด class สอนเดินแบบกับมืออาชีพ

AMGmodel และ HighLightMag.Net ได้จัดอบรมการเรียนเดินแบบ … More AMGmodel และ HighLightMag.Net เปิด class สอนเดินแบบกับมืออาชีพ